Päijänteen alue

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0335003
Kunta Padasjoki, Asikkala, Sysmä
Pinta-ala (ha) 10857
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Päijänteen alue Asikkalassa, Padasjoella ja Sysmässä käsittää kymmeniä rakentamattomia saaria ja luotoja sekä osia asutuista saarista. Osa saarista on pitkittäisharjujaksoihin kuuluvia hiekkarantaisia harjusaaria ja osa Päijänteen vuorimaalle tyypillisiä kallio- ja moreenisaaria. Kirkas- ja puhdasvetinen Päijänne on karu järvi, joka kuuluu pohjaruusukekasvillisuuden luonnehtimaan järvityyppiin. Kalalajistoon kuuluu runsaasti vaateliaita lohikaloja, kuten siika, muikku ja taimen. Päijänteen alue on suurten sisävesien linnuston suojelun kannalta tärkeä. Osa kohteesta on Päijänteen kansallispuistoa.

paijalue.jpg

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Hiekkamaiden niukkamineraaliset ja niukkaravinteiset vedet 86
Humuspitoiset lammet ja järvet 0
Kasvipeitteiset silikaattikalliot 3
Kallioiden pioneerikasvillisuus 0
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät 0
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset mäntyvaltaiset vanhat metsät 0
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat lehtipuuvaltaiset metsät 0
Boreaaliset lehdot 0
Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit 6
*Mäntyvaltaiset puustoiset suot 0
*Kuusivaltaiset puustoiset suot 0

*priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

 • liito-orava
 • nahkiainen
 • kivisimppu

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • ampuhaukka
 • kalatiira
 • kehrääjä
 • kuikka
 • metso
 • palokärki
 • pikkusieppo
 • pohjantikka
 • pyy
 • uhanalainen laji
 • varpuspöllö
 • vesipääsky
 • viirupöllö

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • törmäpääsky VU
 • hiirihaukka VU
 • teeri NT
 • tukkakoskelo NT
 • mustapääkerttu
 • hernekerttu
 • isokoskelo NT
 • pyrstötiainen
 • nuolihaukka
 • kanahaukka
 • peukaloinen
 • sinitiainen
 • kuhankeittäjä NT
 • pikkutikka
 • lehtokerttu
 • metsäviklo
 • lehtokurppa
 • puukiipijä
 • hippiäinen
 • rantasipi NT
 • käenpiika NT
 • metsäkirvinen
 • punarinta
 • töyhtötiainen
 • rautiainen
 • mustalintu
 • isokäpylintu
 • härkälintu
 • alli
 • jänönsalaatti
 • pesäjuuri
 • katinlieko
 • lettolehväsammal
 • loistokeltajäkälä

Suojelutilanne

Suojeltu 100 % (vesilailla 85 % ja luonnonsuojelulailla 15 % kansallispuistoon kuuluvaa maa-aluetta.

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Osa Päijänteen alueesta on nykyistä Päijänteen kansallispuistoa, joka on Metsähallituksen hallinnassa. Lisäksi alueella on rantojensuojelualueita, harjujensuojelualueita, vanhojen metsien suojelualue ja lehtoa. Päijät-Hämeen maakuntakaavassa alueella on SL-merkintä.

Suojeltu luonnonsuojelu- ja vesilailla. Vesialueilla kalastus, metsästys, veneily ja muu luonnontilaa muuttamaton toiminta on sallittua.

Julkaistu 7.3.2014 klo 15.34, päivitetty 7.3.2014 klo 16.32

Julkaisija: