Oulujoen suisto

Koodi FI1103004
Kunta Oulu
Pinta-ala (ha) 45

Alueen yleiskuvaus

Oulujokisuisto on Suomen oloissa suurjoen suisto, joka on menettänyt luonnontilansa voimalaitosrakentamisessa ja osin kaupungin kasvaessa, mutta jolla on edelleen erittäin paljon luontoarvoja. Oulujoki laskee mereen noin 100 km Oulujärvestä, johon laskevat Sotkamon ja Hyrynsalmen reitit itärajalta asti. Merikosken alapuolinen suisto, johon vapaa joki kerrosti hiekkaa ja lietteitä nykyistä enemmän noin 2000 vuoden aikana on vain hiukan keskimääräisen meriveden korkeuden yläpuolella, ja syksyn korkeiden merivesien vaikutus tuntuu suistossa voimakkaasti. Vuosi- ja vuorokausisäännöstelyn takia Oulujoen virtaus ei ole luontainen, juoksutukset ovat suurimmillaan talvikaudella. Oulujokisuiston alue koostuu neljästä osa-alueesta: Mustasaaren ranta-alue Hartaanselän itälaidalla, Hietasaaren edusta saarineen (Sorsasaaari, Kiramosaari, Tiirasaari), Vihreäsaaren ranta ja Kuusisaaren eteläranta. Rajaus käsittää noin 1/15:n koko suiston pinta-alasta. Koko alue on laajassa mielessä jokisuistoa (1130), mutta sen sisältä on erotettavissa terrestrisiä tyyppejä. Tulvametsää, joille on ominaista jokisedimentin kertyminen, esiintyy suppealla alalla Sorsasaaren saariryhmässä. Tulvametsien reunoilla on pienialaisia, kosteampia metsäluhtia. Alueelta löytyy pienialaisia tulvaniittyjä. Pienialaisia maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheen luonnonmetsiä on vielä jäljellä etenkin luonnontilaisimmissa saarissa.

Alueen luonne ja merkitys

Oulujokisuisto on yksi keskeisimmistä lietetattaren esiintymisalueista Suomessa. Rajauksen sisällä olevan populaation karkea kokonaisarvio on noin 30 000 yksilöä. Alueella kasvaa myös useita muita uhanalaisia ja harvinaisia kasvilajeja.

Alueen toteuttaminen

Oulun kaupunki laatii parasta aikaa suistosuunnitelmaa. Toteutuskeinoina maankäyttö- ja rakennuslaki, vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

Julkaistu 26.8.2013 klo 11.00, päivitetty 26.8.2013 klo 11.00