Oulujärven lintusaaret

Koodi:

FI 1200 105

Kunta

Kajaani, Paltamo, Vaala

Pinta-ala:

1 246 ha

Aluetyyppi:

SPA (vieressä SCI tai toinen SPA)

Alueen kuvaus:

Oulujärven luodot ovat arvokkaita linnuston, erityisesti lokkilintujen ja kahlaajien pesimäpaikkoja. Useilla luodoilla lintuyhdyskunnat ovat runsaita ja lajistoon kuuluvat kuikka, kala- harmaa-, selkä-, nauru- ja pikkulokki, kala- ja lapintiira sekä kahlaajalajeja. Linnustossa on mereisiä ympäristöjä suosivia lajeja kuten karikukko, jonka sisämaapesinnät ovat harvinaisia.

Lintusaarista rajaukseen sisältyvät seuraavat:

Siniluoto, Tiirikari, Uupunut, Munaluoto, Karhusaari - Karhunröykkö, Reimikari, Nurmiluoto, Mölykari, Kalikka, Apajakari, Hirvisaari ja Purjekari.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu

100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Valtakunnallinen rantojensuojeluohjelma: Siniluoto, Uupunut, Munaluoto,Reimikari, Nurmiluoto, Mölykari, Apajakari, Hirvisaari. Suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla.

Oulujärven retkeilyalue: Karhusaari - Karhunryökkö, Purjekari. Retkeilyalue on perustettu v. 1993.

Seutukaavan suojelukohteita: Kalikka, Tiirikari ( Uupunut, Siniluoto, Munaluoto,
Apajakari - Hirvikari, Karhusaari, Nurmiluoto-Reimikari ). Suojelu toteutetaan luonnonsuojelulain nojalla lukuun ottamatta retkeilyalueeseen liittyviä osia.

Oulujärven lintusaarista on tarkoitus muodostaa luonnonsuojelulain ja lintudirektiivin mukainen linnustonsuojelualue. Retkeilyalueeseen kuuluvien saarten suojelutavoitteet toteutuvat retkeilyalueen määräysten kautta. Vesialueilla suojelutavoitteet toteutetaan vesilain nojalla.

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Sterna hirundo

kalatiira

Gavia arctica

kuikka

Sterna paradisaea

lapintiira

Sterna caspia

räyskä

Philomachus pugnax

suokukko

Muuta lajistoa:

Anas penelope

haapana

Anthus pratensis

niittykirvinen

Actitis hypoleucos

rantasipi

Larus fuscus

selkälokki

Gallinago gallinago

taivaanvuohi

Mergus serrator

tukkakoskelo

Aythya fuligula

tukkasotka

Charadrius hiaticula

tylli

Julkaistu 2.9.2013 klo 14.36, päivitetty 2.9.2013 klo 14.36

Julkaisija: