Hyppää sisältöön

Onkemäenjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0351001
Pinta-ala: 43 ha
Kunta: Vesilahti
Aluetyyppi: SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Onkemäenjärvi kartalla

Alueen kuvaus

Onkemäenjärvi on pienehkö, rehevä järvi viljelysalueiden keskellä. Rantaluhtineen se on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi, jonka pesimälinnusto on alueen kokoon nähden runsas ja edustava.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesisuojeluohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueen linnustoarvoihin heikentävästi vaikuttavat toimet on kielletty. Alueella on kalastus ja metsästys sallittu, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueen suojelun perusteena ei ole luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • punasotka Aythya ferina
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • kurki Grus grus
 • selkälokki Larus fuscus fuscus
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • uivelo Mergus albellus
 • sääksi Pandion haliaetus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • kalatiira Sterna hirundo
 • mustaviklo Tringa erythropus
 • liro Tringa glareola

 

Julkaistu 6.11.2019 klo 10.19, päivitetty 21.11.2019 klo 11.49

Julkaisija: