Öllärinsärkkä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI 1200 740

Kunta

Suomussalmi

Pinta-ala

508 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakukenttään Natura-alueen nimi tai koodi)

Alueen kuvaus

Noin 20 kilometriä Juntusrannan kaakkoispuolella oleva Öllörinsärkän alue on erittäin edustava. Vaikka metsät eivät ole varsinaisia aarniometsiä, muodostuu niistä arvokkaiden pienvesien ja harjujen kanssa edustava suojelualuekokonaisuus.

Alue paikkatietoikkunassa

Öllörinsärkkä on vesi- ja suomaiseman ympäröimä kapea selänneharju, johon liittyy harjuristeytys ja pieniä sivukumpareita. Monin paikoin on lakisuppia, jotka jakavat laen noin viisi metriä korkeiksi rinnakkaisharjanteiksi. Varsinkin alueen itäosa on täysin luonnontilainen. Harjun kupeille on useita järviä ja pienvesiä.

Aihkimännyt ja isot kelot ovat vanhan lehtipuuston ohella metsän arvokkainta osaa. Jäkäliköt ovat luonnontilaisia, mikä on erittäin harvinaista poronhoitoalueella. Ehkä syrjäinen sijainti on syynä etteivät porot laidunna alueella.

Suojeluperusteet ja -tavoite

Öllörinsärkkä on merkittävä luonnontilaisten pienvesien, luonnonmetsien ja harjumetsien muodostama suojelualue. Vesiluontotyyppien osalta alueella on merkitystä erityisesti luonnontilaisten karujen kirkasvetisten järvien suojelun kannalta. Öllörinsärkän alue on osa Kalevalapuiston suojelualuekokonaisuutta, joka muodostaa erittäin tärkeän vanhojen metsien, soiden ja pienvesien suojelualuekokonaisuuden Suomussalmen itärajalle, osana Fennoskandian vihreätä vyöhykettä.

Merkittävimmät alueen perustamis- ja suojeluperusteet ovat seuraavat luontodirektiivin luontotyypit:

3110 Karut ja kirkasvetiset järvet 113 ha
9010* Luonnonmetsät 196 ha
9060 Harjumetsät 45 ha

*Priorisoitu luontotyyppi

Lisäksi muut Natura-tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2. mainitut ja edustavuudeltaan vähintään merkittävät luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin. Kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Natura -tietolomake

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman alue, joka on valtion omistuksessa. Perustettu luonnonsuojelualueeksi luonnonsuojelulain nojalla, vesialueet vesilain nojalla.

Uhanalaiset lajit (2019 luokitus)

ahma Gulo gulo EN
lapintiainen Poecile cinctus VU
hömötiainen Poecile montanus EN
lapinpajunaamiokas Macropsis flavida DD

 

Julkaistu 6.9.2013 klo 11.28, päivitetty 21.2.2020 klo 15.26

Julkaisija: