Hyppää sisältöön

Niinimäen haka

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0351006
Pinta-ala: 2 ha
Kunta: Vesilahti
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Niinimäen haka kartalla

Alueen kuvaus

Niinimäen haka on poikkeuksellisen hyvin piirteensä säilyttänyt laidunalue. Pitkään jatkuneen perinteisen laidunnuksen ansiosta alueella on useita harvinaistuneita kasveja, jopa uhanalaisia lajeja. Alueella on mänty- ja koivuvaltaista hakaa, runsaslajista kuivaa ja tuoretta niittyä sekä pienialaisesti runsaslajista jäkkiniittyä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään hoitotoimenpiteillä,
  • alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue ei kuulu suojeluohjelmiin.

Suojelun toteutuskeinona on sopimus.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
6230 Runsaslajiset Nardus-niityt vuoristoalueiden silikaattialustoilla (ja Manner-Euroopan vuorten alapuolisilla alueilla) 0,02
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 0,62
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 1,2

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 31.10.2019 klo 16.08, päivitetty 31.10.2019 klo 16.12

Julkaisija: