Niinimäen haka

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0351006
Vesilahti
2 ha
SCI

Niinimäen haka

Alueen kuvaus

Niinimäen haka on poikkeuksellisen hyvin piirteensä säilyttänyt laidunalue. Pitkään jatkuneen perinteisen laidunnuksen ansiosta alueella on useita harvinaistuneita kasveja, jopa uhanalaisia lajeja. Alueella on mänty- ja koivuvaltaisia hakaa sekä runsaslajista kuivaa ja tuoretta niittyä. Haka on valtakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue ei kuulu suojeluohjelmiin eikä sillä ole kaavavarauksia. Suojelun toteutuskeinona on sopimus.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Runsaslajiset Nardus-niityt vuoristoalueiden silikaattialustoilla
*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt  
Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet   
1
31
60

Muuta lajistoa 

  • aholeinikki Ranunculus polyanthemos
  • ahonoidanlukko Botrychium multifidum
  • ahosilmäruoho Euphrasia rostkoviana ST
  • jäkki Nardus stricta
  • ketokatkero Gentianella campestris V
  • ketoneilikka Dianthus deltoides
  • ketonoidanlukko Botrychium lunaria
  • nurmitatar Bistorta vivipara
  • peurankello Campanula glomerata
  • pussikämmekkä Coeloglossum viride

Julkaistu 8.8.2013 klo 13.06, päivitetty 15.8.2013 klo 14.35

Julkaisija: