Niinikorpi

Koodi FI1002009
Kunta Pyhäjärvi
Pinta-ala (ha) 2
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Niinikorven lehto sijaitsee matalan kangasharjanteen loivassa lounaisrinteessä. Kasvillisuus on tuoretta lehtokasvillisuutta, jossa vallitsevat mm. oravanmarja ja metsäkurjenpolvi. Osa alueesta on kuivempaa lehtomaista kangasta. Puustoltaan alue on kuusivaltaista sekametsää, jossa kasvaa harvinaisuutena useita metsälehmuksia. Esiintymä on metsälehmuksen pohjoisimpia. Muita vaateliaita lajeja ovat sormisara ja metsäorvokki.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Alue on asetuksella rauhoitettu lehtojensuojelualue.

Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Luonnonmetsät* 30
Lehdot 70

*priorisoitu luontotyyppi

Julkaistu 10.9.2013 klo 12.25, päivitetty 10.9.2013 klo 12.24