Hyppää sisältöön

Niemijärvi-Itäjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0200039
Siikainen
738 ha
SPA

kartta

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (Hae "Niemijärvi - Itäjärvi")

Tiivistelmä alueen Natura-tietolomakkeesta (pdf)

Alueen Natura-tietolomake (pdf)

Alueen kuvaus

Kohdealue on useista järvistä ja Siikaisjoen järvimäisistä laajentumista muodostunut aikanaan laskemalla syntynyt lintujärvikompleksi, joka on osittain umpeenkasvanut. Kasvillisuus alueella on meso-eutrofista. Itäjärvi on linnustoltaan edustava. Niemijärvi on varsinkin ruovikkolintujen suosiossa. Linnusto alueella on monipuolinen: eteläinen ja pohjoinen sekä pien- ja selkävesien lajisto sekoittuvat. Järvikompleksin pintaa laskettu.

Suojelutavoite ja toteutuskeinot

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitsevien lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein. 

Kuuluu lähes kokonaan lintuvesien suojeluohjelmaan ja maakuntakaavan luonnonsuojelu (SL)-alueeseen. Koko kohdealue suojellaan luonnonsuojelulailla. Vaihtoehtoisesti pieni osa kohdealueesta voidaan toteuttaa sopimuksella maanomistajan kanssa.

Julkaistu 9.8.2013 klo 15.54, päivitetty 26.5.2020 klo 13.00

Aihealue: