Natura 2000 -alueet - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on 181 Natura-kohdetta. Niiden kokonaispinta-ala on hieman alle 330 000 hehtaaria, josta on vettä noin 188 000 hehtaaria. Näistä kaksikymmentäyksi kohdetta sijoittuu osin muiden ELY-keskusten alueelle.

Suurin osa Naturaan kuuluvista maa-alueista sisältyy jo aiemmin perustettuihin kansallisiin suojeluohjelma-alueisiin tai kaavojen suojeluvarauksiin. Tärkeimpiä ns. vanhoja suojeluohjelma-alueita ovat soiden-, lintuvesien-, lehtojen-, rantojen ja vanhojen metsien suojelualueet. 

Natura-alueilla eriasteinen ihmisen toiminta on sallittu vapaammin kuin perinteisillä luonnonsuojelualueilla. Alueidenkäytön on kuitenkin sovelluttava yhteen alueen suojelutavoitteiden kanssa. Erilaiset alueidenkäyttötavoitteet ja suojelutavoitteet sovitetaan yhteen Natura-alueille laadittavissa hoito- ja käyttösuunnitelmissa.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueella sijaitseville Natura 2000 -alueille on laadittu hoidon ja käytön yleissuunnitelma.

VARELY_NATURA_2013_ET.gif

Valtioneuvoston päätöksen aikainen kuntajako Natura-alueilla näkyy kohdekuvauksista.

Julkaistu 7.8.2013 klo 11.38, päivitetty 12.4.2017 klo 9.32