Muulinjärvi

Kuva: Erkki Kellomäki
Koodi FI0315006
Kunta Hämeenlinna
Pinta-ala (ha) 98
Aluetyyppi SPA

Alueen kuvaus

Muulinjärvi on matala ja umpeenkasvava, pääasiassa kortteiden ja sarojen valtaama valtakunnallisesti arvokas lintuvesi, jonka linnusto on edustava avovesialueen vähäisyydestä huolimatta. Syrjäisen sijaintinsa vuoksi järvi on tärkeä sorsien sulkasadon aikainen kerääntymisalue. Muulinjärven kasvillisuudessa on joitakin harvinaisia ja vaateliaita kasveja, kuten suovalkku, vilukko, juurtosara, villapääluikka ja pohjanpaju.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

 Vaihettumissuot ja rantasuot  90

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • kalatiira
 • kaulushaikara
 • kurki
 • laulujoutsen
 • liro
 • luhtahuitti
 • mustakurkku-uikku
 • ruisrääkkä
 • ruskosuohaukka
 • suokukko

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • punajalkaviklo NT
 • nuolihaukka
 • heinätavi VU
 • valkoviklo
 • luhtakana
 • lapasorsa
 • punasotka VU
 • tukkasotka VU
 • liejukana VU
 • isokuovi
 • naurulokki NT
 • pikkutikka
 • pensassirkkalintu
 • viitakerttunen
 • mustapääkerttu
 • pyrstötiainen
 • lehtokurppa

Suojelutilanne

 Suojeltu  100 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Muulinjärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan.

Suojeltu luonnonsuojelu- ja vesilailla. Järven linnustoarvoa heikentävät toimet ovat kiellettyjä (esim. ruoppaukset ja kuivatukset). Metsästys ja kalastus ovat sallittuja, mikäli muut syyt eivät niitä kiellä (esim. metsästys- ja kalastuslaki).

Julkaistu 14.8.2013 klo 17.38, päivitetty 18.3.2014 klo 10.11

Julkaisija: