Musturi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0341001
Ruovesi
59 ha
SCI

Musturi

Alueen kuvaus

Musturi on erittäin edustava vanhan metsän suojelualue. Siellä on myös rämettä, taimikkoa ja ruskeavetinen Musturinlammi.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojelualue. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelu on toteutettu luonnonsuojelulailla.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet
Vaihettumissuot ja rantasuot
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. kuusivaltaiset vanhat metsät
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. mäntyvaltaiset vanhat metsät
Puustoiset suot        
5
1
35
13
15

Luontodirektiivin liitteen II lajit 

 • liito-orava Pteromys volans

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

 • metso Tetrao urogallus
 • palokärki Dryocopus martius
 • pohjantikka Picoides tridactylus
 • pyy Bonasa bonasia

Muuta lajistoa 

 • harmaasieppo Musicapa striata
 • hippiäinen Regulus regulus
 • käki Cuculus canorus
 • käpytikka Dendrocopus major
 • leppälintu Phoenicurus phoenicurus
 • punarinta Erithacus rubecula
 • puukiipijä Certhia familiaris
 • tiltaltti Phylloscopus collybita
 • vihervarpunen Carduelis spinus
 • isopehkiäinen Peltis grossa
 • viitosaatukainen Pseudeuglenes pentatomus

Julkaistu 8.8.2013 klo 9.51, päivitetty 16.8.2013 klo 10.38

Julkaisija: