Hyppää sisältöön

Musturi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0341001
Pinta-ala: 59 ha
Kunta: Ruovesi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Musturi kartalla

Alueen kuvaus

Musturi on erittäin edustava vanhan metsän suojelualue. Siellä on myös rämettä, taimikkoa ja ruskeavetinen Musturinlammi.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojelualue.

Suojelu on toteutettu luonnonsuojelulailla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 4
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,6
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 23,4
91D0 Puustoiset suot 8,5

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 14.11, päivitetty 11.11.2019 klo 14.11

Julkaisija: