Mustametsä

Koodi FI0100060
Kunta Mäntsälä
Pinta-ala 30 ha
Aluetyyppi SCI
Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista FI0100060.pdf

Alueen kuvaus

Mustametsä sijaitsee Mäntsälän länsiosassa Hyvinkäälle vievän valtatien varrella. Metsä on eteläsuomalaisittain erityisen edustavaa vanhaa luonnontilaista kuusivaltaista luonnonmetsää. Valtaosa puustosta on saavuttanut kliimaksivaiheen ja kuollutta puuainesta on runsaasti niin pystyssä kuin maapuustonakin. Kuusikon joukossa on myös vanhoja jyhkeitä haapoja ja koivuja.

Alue on eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen luonnontilainen kuusimetsä. Alueella on pienuudestaan huolimatta edustava vanhojen metsien lintulajisto, mm. lintudirektiivin liitteen I lajeista viirupöllö. Mustametsän alueella on aivan poikkeuksellisen rikas lahopuusta riippuvainen hyönteislajisto (esim. punahärön toinen tunnettu esiintymä maassamme). Alueella on myös runsaasti uhanalaisia kääpiä.

Suojelun toteutuskeinot

Alue kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Se on hankittu valtion omistukseen ja rauhoitettu asetuksella. Alueen suojelumerkinnät maastossa puuttuivat kesällä 1997.

Luontodirektiivin luontotyypit

*Luonnontilaiset tai niiden kaltainen kuusivaltaiset vanhat metsät

91 %

*Kuusivaltaiset puustoiset suot

6 %

Luontodirektiivin liitteen II lajit

Cucujus cinnaberinus punahärö
Agathidium pulchellum korukeräpallokas

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Bonasa bonasia pyy
Aegolius funereus helmipöllö
Dryocopus martius palokärki
Picoides tridactylus pohjantikka
Ficedula parva pikkusieppo

Muuta lajistoa

Acritus minutus haavanpikkutylppö
Agrilus ater haavanjalosoukko
Ampedus nigroflavus oranssiseppä
Cyrtanaspis phalerata kirjosukkulainen
Leptura thoracica ukkokukkajäärä
Liodopria serricornis sarvikeräpallokas
Peltis grossa isopehkiäinen
Saperda perforata monipistehaapsanen
Cossonus parallepipedus haavanlahokärsäkäs
Antrodia pulvinascens poimukääpä
Antrodiella citrinella sitruunakääpä
Gelatoporia pannocincta silokääpä
Junghuhnia collabens punakarakääpä
Perenniporia subacida korkkikerroskääpä
Sistotrema raduloides hammaskurokka
Skeletocutis odora korpiludekääpä

Julkaistu 25.7.2013 klo 15.58, päivitetty 25.7.2013 klo 15.58

Julkaisija: