Mustaksensuo

Koodi

FI0413003

Kunta

Luumäki, Ylämaa

Pinta-ala

82 ha

Aluetyyppi

SCI

Aueen kuvaus

Lähes luonnontilainen, pääosin nevaa ja laidoilta rämettä oleva laaja-alainen suo. Rämeen lisäksi suon laidoilla on erilaisia korpityyppejä.

Soidensuojeluohjelman ulkopuolelle rajatussa suon eteläisimmässä kärjessä on Mustaksensuon rehevin korpi, jonka laidalla on myös mesotrofinen lähde. Suon itäosassa on kaksi metsäsaareketta, joista suurempi ja itäisempi on nuorella taimikolla.

Valtalajeja ovat pullosara (Carex rostrata), leväkkö (Scheuzeria palustris), kanerva (Calluna vulgaris), juolukka (Vaccinium uliginosum) ja muurain (Rubus chamaemorus).

Linnnuista direktiivilajien lisäksi alueella pesii valkoviklo (Tringa nebularia).

Mustaksensuo on harvinaisen laaja luonnontilainen, suotyypeiltään monipuolinen suo. Suotyypit ovat edustettuna hyvin karuista rämeistä mesotrofisiin nevoihin ja korpiin. Linnustossa on neljä direktiivilajia.

Suojelutilanne

Ei suojeltu   100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suo on valtakunnallisessa soidensuojelun perusohjelmassa. 5 % alueesta on hankittu valtiolle suojelualueeksi. Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa luonnonsuojelulain keinoin perustamalla luonnonsuojelualue.

Julkaistu 3.9.2013 klo 10.54, päivitetty 10.6.2015 klo 16.18