Mukkulammi

Koodi FI0301003
Kunta Asikkala
Pinta-ala (ha) 60
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Mukkulammi on edustava vanhan metsän alue, jossa on eri kehitysvaiheissa olevia osia. Alueella on pääasiassa tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää sekä mustikkakorpea ja pieni, lähes umpeenkasvanut metsälampi. Puusto on vanhaa mänty-koivusekametsää. Seassa on järeitä haapoja ja siellä täällä kuusiryhmiä. Kääpäisiä koivupökkelöitä, keloja ja maapuita on tasaisesti koko alueella.

asikkala_kartta.jpg

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät 20
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset vanhat havu-lehtipuusekametsät 50

  *priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

  • helmipöllö
  • metso
  • palokärki
  • pohjantikka
  • pyy
  • uhanalainen laji
  • varpuspöllö

Suojelutilanne

Suojeltu   100 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Mukkulammi on kokonaan valtion omistuksessa ja se kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Suojeltu luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 8.8.2013 klo 11.00, päivitetty 10.3.2014 klo 15.44

Julkaisija: