Hyppää sisältöön

Mieraslompolon kenttä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI1302013

Kunta

Utsjoki

Pinta-ala

2,2 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Mieraslompolon vanha asuinkenttä sijaitsee valtakunnallisesti merkittävällä Utsjokilaakson maisema-alueella. Lampaat ovat laiduntaneet alueella 80 -luvulle saakka, sen jälkeen kentää on niitetty vain satunnaisesti.  Topografialtaan kenttä on lievästi kumpuilevaa ja sen kasvillisuus on kohtalaisen tyypillistä kuivaa  heinäniittyä. Valtalajeina ovat siankärsämö, lampaannata, punanata  ja niittynurmikka. 

Alue on tärkeä ruijannokiperhosen esiintymisalue. Kohdassa "Muuta lajistoa"  ilmoitetut kasvilajit ovat Lapissa huomionarvoisia lajeja.

Alueen nykyisen kaltainen käyttö turvaa alueiden luonnonarvojen säilymisen.

Perinnemaisemaa uhkaa pensoittuminen.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamallaluonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueen suojelusta sovitaan maanomistajan ja ympäristöviranomaisen kesken.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt (1)

Suojelun perusteina olevat lajit

Tietolomakkeen taulukko 3.2

  • ruijannokiperhonen, Erebia medusa polaris
Julkaistu 1.10.2019 klo 9.54, päivitetty 1.10.2019 klo 9.53

Julkaisija: