Hyppää sisältöön

Mieliäissuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0100073
Kunta Orimattila
Pinta-ala (ha) 170
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Valtakunnallisesti arvokkaan Mieliäissuon alue käsittää myös Kairessuon sekä niiden välisen kapean, metsäisen kannaksen. Suot ovat tyypiltään edustavia Rannikko-Suomen kermikeitaita. Soiden keskellä on puuttomia, karuja nevoja ja reunoilla erilaisia rämeitä ja korpia. Kairessuo on täysin luonnontilainen suo ja Mieliäissuokin melko luonnontilainen.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

 *Keidassuot  96

  *priorisoitu luontotyyppi

Suojelutilanne

 Suojeltu  100 %

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Mieliäissuo ja Kairessuo kuuluvat valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan.

Suojeltu luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 19.8.2013 klo 11.30, päivitetty 21.3.2014 klo 13.26

Julkaisija: