Hyppää sisältöön

Metsäopiston metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0321010
Pinta-ala: 8 ha
Kunta: Ylöjärvi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Metsäopiston metsä kartalla

Alueen kuvaus

Alueen metsät ovat vanhoja kuusivaltaisia boreaalisia luonnonmetsiä, joille on tyypillistä runsas lahopuun ja kolopuiden määrä. Metsäpainanteissa esiintyy pienialaisia korpilaikkuja. Lisäksi metsäalueen lounaispuolella on laajempi korpialue, joka on osittain ojitettu. Alue sijaitsee kunnallisen virkistys- ja ulkoilualueen vieressä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojeluohjelman kohde.

Suojelun toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 6,08
91D0 Puustoiset suot 1,4

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 30.10.2019 klo 14.17, päivitetty 30.10.2019 klo 14.17

Julkaisija: