Mataraniemi-Mäyrämäki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0500066
Kunta Heinola
Pinta-ala (ha) 36
Aluetyyppi SCI ja SPA

Alueen kuvaus 

Pinnanmuodoiltaan vaihteleva Mataraniemi-Mäyrämäki koostuu kahdesta erillisestä, lähekkäisestä lehtoalueesta. Alueella on monipuolisia kasvupaikkoja ja useita uhanalaisia lajeja. Mataraniemi on korkea, paikoin kalliojyrkänteinen luonnontilainen niemi. Puusto on kuusivaltaista sekametsää ja kasvillisuus vaihtelee tuoreista kuiviin lehtotyyppeihin. Mäyrämäki on notkolehto.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

 *Luonnontilaiset tai niiden
kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät  38

Boreaaliset lehdot  38

 *priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

 • liito-orava
 • uhanalainen laji

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • ampuhaukka
 • helmipöllö
 • mehiläishaukka
 • metso
 • palokärki
 • pikkusieppo
 • pohjantikka
 • pyy
 • varpuspöllö
 • viirupöllö

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • nuolihaukka
 • kuhankeittäjä NT
 • lehtokurppa
 • lehtopöllö
 • sinitiainen
 • käenpiika
 • metsäviklo
 • hiirihaukka VU
 • varpushaukka
 • peukaloinen
 • rautiainen
 • punarinta
 • hernekerttu
 • lehtokerttu
 • puukiipijä
 • hippiäinen
 • töyhtötiainen
 • kuusitiainen
 • pikkukäpylintu
 • mustapääkerttu
 • kanahaukka
 • kalkkikuppijäkälä
 • koloviuhkasammal
 • pensaikkotatar
 • pesäjuuri
 • pussikämmekkä
 • sirohavusammal
 • suoninahkajäkälä
 • viherraunioinen
 • raidankeuhkojäkälä NT
 • taljaruostesammal
 • ahokirkiruoho VU
 • lehtoneidonvaippa
 • nevaimarre
 • soikkokaksikko
 • jänönsalaatti
 • kalliosirkunjyvä VU
 • seinäraunioinen EN
 • mustalinnunherne
 • tunturikiviyrtti  

Suojelutilanne (%)

 Suojeltu  100

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Mataramäen lehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja Mäyrämäen lehto on mainittu lehtojensuojeluohjelmassa maakunnallisena kohteena. Kaupungin ja valtion omistama osa alueesta sisältyy Päijät-Hämeen vahvistetun maakuntakaavan Mäyrämäki-kohteeseen virkistysaluevarauksena.

Suojeltu pääasiassa luonnonsuojelu- ja rakennuslailla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 10.54, päivitetty 17.3.2014 klo 14.21

Julkaisija: