Hyppää sisältöön

Marttilan rantaniitty

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0351005
Pinta-ala: 2 ha
Kunta: Vesilahti
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Marttilan rantaniitty kartalla

Alueen kuvaus

Marttilan rantaniitty sijaitsee Mantereen kylässä, Vesilahden valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella, Mantereenjärven luoteisrannalla. Alue on kokonaisuudessaan runsaskivinen ja näyttävä, yksi Pirkanmaan merkittävimmistä rantaniityistä. Laidunnus on jatkunut rannassa pitkään, ainakin 50 vuotta.

Järven rannassa esiintyy kosteaa suurruohoniittyä. Runsaslajisten kuivien ja tuoreiden niittyjen luontotyyppiä esiintyy mosaiikkimaisesti koko kuivalla niittyalueella.

Lietetatarta kasvaa matalassa, kivisessä rantavedessä korte- ja saravyöhykkeen rajassa sekä muilta kasveilta vapaissa laikuissa.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue ei kuulu suojeluohjelmiin.

Suojelun toteutuskeinona on maa-alueella sopimus, vesialueella vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
6270 Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 0,4
6430 Kostea suurruohokasvillisuus 0,3

Suojelun perusteina olevat lajit

  • lietetatar Persicaria foliosa

 

Julkaistu 31.10.2019 klo 16.31, päivitetty 31.10.2019 klo 16.31

Julkaisija: