Marttilan rantaniitty

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0351005
Vesilahti
2 ha
SCI

Marttilan rantaniitty

Alueen kuvaus

Alue on runsaskivinen ja näyttävä, yksi Pirkanmaan merkittävistä edelleen laidunnetuista rantaniityistä. Alueella esiintyy kuivaa ja tuoretta niittyä sekä kosteaa suurruohoniittyä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue ei kuulu suojeluohjelmiin. Seutukaavassa MTY-merkintä (luonto-olosuhteiltaan ja maisemaltaan arvokas maa- ja metsätalousvaltainen alue). Suojelun toteutuskeinona on maa-alueella sopimus, vesialueella vesilaki ja ympäristönsuojelulaki.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Fennoskandian runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt  
Kostea suurruohokasvillisuus  
20
15

Luontodirektiivin liitteen II lajit 

  • lietetatar Persicaria foliosa

Muuta lajistoa 

  • ahonoidanlukko Botrychium multifidum
  • hirssisara Carex panicea
  • keltamatara Galium verum
  • keltaängelmä Thalictrum flavum
  • ketonoidanlukko Botrychium lunaria
  • musta-apila Trifolium spadiceum
  • peurankello Campanula glomerata
  • rantaorvokki Viola persicifolia ST
  • törrösara Carex muricata

Julkaistu 8.8.2013 klo 12.39, päivitetty 15.8.2013 klo 14.36

Julkaisija: