Makkaran niitty

Alueen koodi: FI0900056
Pinta-ala: 4 ha
Kunta: Pihtipudas
Aluetyyppi: SCI

Makkaran vanha tila sijaitsee Elämäjärven kylän länsipuolella metsien keskellä. Itse talo on purettu pois ja rakennuksista on jäljelle enää pari huonokuntoista hirsirakennusta. Makkaran maasto on tasaista, ja kallioperä on granodioriittia ja graniittia.

Alue on pitkään käyttämättä ollutta vanhaa peltoa, jossa kasvaa tuoretta pienruoho- ja suurruohoniittyä. Tuoretta niittyä halkovat vanhat sarkaojat kasvavat jo uudistusikäistä puuta. Makkaran niityn käyttö (laidunnus, asutus yms.) on loppunut, mikä näkyy niittykasvillisuuden umpeutumisessa. Osa alueesta kasvaa maitohorsmaa ja vadelmaa, osalla vallitsevat heinät. Rakennusten luona olevat osat ovat pahiten yksipuolistuneet. Niityn eteläosat ovat lajistollisesti parhaiten säilyneet, vaikka nämä alueet on sarkaojitettu aikoinaan. Makkaran niitty on lajistollisesti erittäin edustava, etenkin kun otetaan huomioon alueen pohjoinen sijainti. Harvinaista lajistoa edustavat mm. nurmikaunokki, ahdekaunokki, keltamatara ja Bromus intermedia.

Makkaran niitty on nykyisestä käyttämättömyydestään ja umpeenkasvustaan huolimatta helposti palautettavissa oleva kohde, jonka lajirikas siemenpankki takaisi olosuhteiden parantuessa hoidon ansiosta edustavan niittykasvillisuuden palautumisen.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Perinnemaisemainventoinnit

Suojelun toteuttaminen:
- Sopimus

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Alavat niitetyt niityt (Alopecurus pratensis,Sanguisorba officinalis)  50
Vuoristojen niitetyt niityt 50

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut: ei ole

Muuta lajistoa:
ahdekaunokki
keltamatara
nurmikaunokki

Julkaistu 4.7.2013 klo 14.54, päivitetty 4.7.2013 klo 14.53