Hyppää sisältöön

Maaningan lintujärvet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0600051
Kunta Kuopio
Pinta-ala (ha) 521
Aluetyyppi SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
(kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Maaningan lintujärviin sisältyvät Patalahti ja Patajärvi sekä Lapinjärvi ovat kaikki valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohteita.  

Patalahti on Maaninkajärven pohjoisosan irtikuroutumassa oleva, melko pitkälle umpeutunut lahti. Nykyisin sen yhdistää muuhun järveen runsaan kilometrin mittainen luhta-alue. Saraniitty- ja ruoikkovyöhykkeet ovat huomattavan leveät. Vesikasvillisuuden valtalaji on järviruoko. Kasvisto on edustava. 

Patajärvi on kilometrin pituisen joen välityksellä Patalahden yhteydessä, mutta sitä metrin verran ylempänä. Kasvisto on Patalahden kaltainen, järviruoko on huomattavan runsas. Suurehkon kokonsa ansiosta Patajärvellä ja Patalahdella on myös huomattava muutonaikainen merkitys linnuille. 

Valuma-alueeltaan pienehkö Lapinjärvi laskee parin kilometrin mittaisen Kitupuron välityksellä. 

Maaninkajärven eteläosaan. Vesikasvillisuutta Lapinjärvissä on runsaasti, etenkin Pienessä Lapinjärvessä pääasiassa järvikortteen muodostama ruoikkovyöhyke on leveä ja selvä. Kasvisto on edustava. 

Linnustoltaan ja myös kasvistoltaan edustavia lintuvesiä. Myös kalataloudellista merkitystä. 

Suojeluperusteet 

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2 mainitut  lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. 

Lisäksi alueen suojelussa painotetaan seuraavia tavoitteita: 

  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys 
  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä  

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeino 

Lintuvesien suojeluohjelman kohteita. Toteutetaan perustamalla luonnonsuojelualueet. 

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Ei ole

Suojelun perusteina olevat lajit  

(Päätöksellä 2018 lisätyt lajit lihavoituna)

 

Koodi Laji
A298 rastaskerttu
A054 jouhisorsa
A056 lapasorsa
A055 heinätavi
A051 harmaasorsa
A039 metsähanhi
A028 harmaahaikara
A222 suopöllö
A059 punasotka
A061 tukkasotka
A062 lapasotka
A021 kaulushaikara
A146 lapinsirri
A197 mustatiira
A081 ruskosuohaukka
A122 ruisrääkkä
A038 laulujoutsen
A098 ampuhaukka
A099 nuolihaukka
A096 tuulihaukka
A154 heinäkurppa
A123 liejukana
A127 kurki
A177 pikkulokki
A179 naurulokki
A156 mustapyrstökuiri
A272 sinirinta
A152 jänkäkurppa
A065 mustalintu
A068 uivelo
A260 keltavästäräkki
A094 sääksi
A170 vesipääsky
A151 suokukko
A140 kapustarinta
A007 mustakurkku-uikku
A119 luhtahuitti
A193 kalatiira
A161 mustaviklo
A166 liro
A162 punajalkaviklo

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji 

 

Päätöksellä poistetut lajit 

Ei ole

 

Julkaistu 19.6.2013 klo 14.44, päivitetty 7.2.2020 klo 13.30