Hyppää sisältöön

Lymylampi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0311001
Pinta-ala: 63 ha
Kunta: Ikaalinen
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Lymylampi kartalla

Alueen kuvaus

Lymylampi on edustavaa vanhaa metsää, pääasiassa mustikkatyypin kuusimetsää. Petäjäjärven läheisyys ja suuret korkeuserot tekevät alueen luonnosta hyvin monipuolisen. Lymylammen luontotyyppejä ovat lähinnä havupuuvaltaiset vanhat metsät sekä puustoiset suot.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojelualue.

Suojeltu luonnonsuojelulailla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 0,4
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 1,9
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 49
91D0 Puustoiset suot 9,3

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 25.11.2019 klo 14.07, päivitetty 25.11.2019 klo 14.07

Julkaisija: