Luupuveden lintujärvet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0600074
Kunta Kiuruvesi
Pinta-ala (ha) 1417
Aluetyyppi SPA
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu
(kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Kohteeseen kuuluvat Luupuvesi, Välijärvi-Yläjärvi ja Kaislanen ovat valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohteita. 

Järvien linnusto on pohjoissavolaisittain hyvin edustava. Kasvillisuustyypiltään Suur-Luupuvesi on lähinnä kaislatyyppiä. Saraniitty on kaikissa järvissä selväpiirteinen ja leveä vyöhyke. Luupuveden alueella on myös kalataloudellista merkitystä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukossa 3.2. mainitut lajit  kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. 

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:  

  • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla
  • lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan ennallistamis- ja hoitotoimenpitein 

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot 

Edustavia lintuvesiä. Järvien muutonaikainen merkitys linnustolle on huomattava. 
Pääosa lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluvaa aluetta ja loppuosa seutukaavan suojelualuevarausta. Toteutus perustamalla luonnonsuojelualue.

Suojelun perusteina olevat lajit  

(Päätöksellä 2018 lisätyt lajit lihavoituna)

 

Koodi Laji
A054 jouhisorsa
A056 lapasorta
A055 heinätavi
A222 suopöllö
A059 punasotka
A061 tukkasotka
A021 kaulushaikara
A081 ruskosuohaukka
A082 sinisuohaukka
A038 laulujoutsen
A542 pohjansirkku
A099 nuolihaukka
A096 tuulihaukka
A127 kurki
A338 pikkulepinkäinen
A177 pikkulokki
A179 naurulokki
A068 uivelo
A072 mehiläishaukka
A151 suokukko
A007 mustakurkku-uikku
A193 kalatiira
A220 viirupöllö
A161 mustaviklo
A166 liro
A162 punajalkaviklo

Alueella on lisäksi yksi uhanalainen laji 

 

Päätöksellä 2018 poistetut lajit 

 

Koodi Laji
A197 mustatiira
A272 sinirinta
Julkaistu 19.6.2013 klo 14.40, päivitetty 6.2.2020 klo 14.14