Hyppää sisältöön

Likasenkoski

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0341018
Pinta-ala: 1,3 ha
Kunta: Ruovesi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Likasenkoski kartalla

Alueen kuvaus

Ruovedellä Ahvenjärvestä Seppälänjärveen laskevan Likasenojan yläosassa ja sen rantamilla sijaitseva pieni kohde, jossa kasvaa hiuskoukkusammalta. Puro on perattu aikanaan ilmeisesti uittoa tai myllyä varten. Isommat kivet on nostettu rannoille ja puroon tehty kaksi betonista patoa vedenkorkeuden säännöstelyä varten. Puro virtaa yläosaltaan enimmäkseen koskena, sillan ja Ahvenjärven luusuan puolivälissä on myös luhtarantainen, hitaammin virtaava osuus.

Hiuskoukkusammalta kasvaa useana laikkuna tien itäpuolisessa purossa. Itse koskessa tien länsipuolella on myös muutamia kasvustoja. Lajia kasvaa purokivillä, kallioilla ja pajurunkojen tyvillä vesirajassa noin 200 metrin matkalla.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on Metsähallituksen hallinnassa olevaa talousmetsää, jolle on laadittu alue-ekologinen suunnitelma. Suunnitelmassa nyt rajauksessa olevat kuviot on merkitty pääosin talouskäytön ulkopuolelle jääviksi luontokohteiksi. Pieni osa alueesta on merkitty maisemakohteeksi.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3260 Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium -kasvillisuutta 0,07
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,13
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 0,16

Suojelun perusteina olevat lajit

  • hiuskoukkusammal Dichelyma capillaceum

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 9.46, päivitetty 11.11.2019 klo 9.51

Julkaisija: