Hyppää sisältöön

Liejusuo-Kaakkurisuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

Kunta

Pinta-ala

Aluetyyppi

FI1301206

Ranua

608 ha

SAC

 

Alue kartalla: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Liejusuo on aapasuokokonaisuus, jonka suotyypit ovat pääosin rimpinevaa ja kalvakkanevaa. Suolla olevan lammen ympäristössä jänteet ovat korkeita. Kaakkurisuo on myös rimpinevaa ja kalvakkanevaa. Jänteisyys on paikoin selvää. Suon länsilaidalla on rämevyöhyke. Molemmat alueet ovat hyviä lintusoita.

Tärkeä Pohjois-Pohjanmaan suoalue.

Alueelle ennen suojelupäätöstä myönnetyt valtausoikeudet jäävät sellaisenaan voimaan myös Natura 2000- verkoston alueella. ( Joutsen 59 A ja 59 B ).

  • metsätalous
  • ojitus

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.
Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

  • Liejusuo-Kaakkurisuo kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan (SSO).
  • Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain keinoin.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit (ha)

Tietolomakkeen taulukko 3.1

  • Humuspitoiset järvet ja lammet (30)
  • Fennoskandian lähteet ja lähdesuot (0,01)
  • Aapasuot (530)
  • Boreaaliset luonnonmetsät (5)
  • Puustoiset suot (200)
Julkaistu 13.9.2019 klo 13.10, päivitetty 13.9.2019 klo 13.14

Julkaisija: