Lehtoniemi

Koodi FI1002010
Kunta Pyhäjärvi
Pinta-ala (ha) 11
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Lehtoniemi on palon jälkeen luonnonmukaisesti syntynyt lehtimetsä. Alueella on melko paljon järeitä haapoja ja lahoa lehtipuuta on runsaasti. 

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue kuuluu valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Alue on asetuksella rauhoitettu vanhan metsän alue.

Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Luonnonmetsät* 85
Puustoiset suot* 5
Lehdot 10

*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Pyy Bonasa bonasia

Julkaistu 10.9.2013 klo 12.26, päivitetty 10.9.2013 klo 12.26