Latvakangas

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1101804
Kunta Kärsämäki
Pinta-ala (ha) 26
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Alueeseen sisältyy tuoreen kankaan metsiä ja pieniä korpipainanteita, joissa metsäkortekorpea. Rajaukseen sisältyy myös käsitellympiä osia, joissa tehty lähinnä tuulenkaatamien puiden korjuuta. Varttunutta, tiheää kuusivaltaista metsää, jossa sekapuuna mäntyä ja koivua. Osalla alueesta on runsaasti havupuiden ja lehtipuiden maapuita. Jotkut haavoista, koivuista ja kuusista ovat hyvin järeitä. Alueella on nähtävissä vanhojen poiminnanluonteisten hakkuiden jälkiä ja alueen keskiosassa on tehty lievää alaharvennusta. Metsäautotie halkoo aluetta. Alueen itäosissa on paikoin runsaasti lehtipuuta. Luonnontilaisin metsäke sijaitsee alueen lounaiskulmassa. Puusto on hyvin tiheää alueilla, joita ei ole käsitelty. Latvakangas on alueellisesti merkittävä vanhan metsän kohde ja se on Lapinniemen kohteen lisäksi ainoita jäljellä olevia vanhojen metsien kohteita Kärsämäellä.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue sisältyy vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Luonnonmetsät* 92
Puustoiset suot* 8

*priorisoitu luontotyyppi

Julkaistu 23.8.2013 klo 14.19, päivitetty 23.8.2013 klo 14.18