Läppträsket

Koodi FI0100011
Kunta Raasepori
Pinta-ala 199 ha
Aluetyyppi
SCI ja SPA
Tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (8.5.2002): FI0100011.pdf

Alueen kuvaus

Läppträsket on valuma-alueeltaan pieni, eutrofinen eli runsasravinteinen peltojen ympäröimä järvi Karjaan kaupungin keskuksen eteläpuolella. Järven pohja on pääosin liejua, osin pelloilta kulkeutunutta savea. Järvi on sekä kasvistoltaan että linnustoltaan arvokas. Kasvillisuus on erittäin rehevää ja vyöhykkeet ovat laajat.

Läppträsket on hyväksytty kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi.

Vesilintujen lajimäärä on 15 ja niiden parimäärä on noin 180. Kaikkiaan järvellä ja sen lähiympäristössä tavataan noin 160 lintulajia, joista noin 100 on pesiviä.

Järvellä on pesinyt neljää uikkulajia (Podiceps spp.), ja nokikana esiintyy hyvin runsaana. Runsaasti lokkeja ja tiiroja sekä eräitä kahlaajia pesii myös järvellä. Järvellä on naurulokkiyhdyskunta, ja harvinaisemmista lajeista mainittakoon mm. ruskosuohaukka, luhtakana ja ruisrääkkä. Alue on myös hyvin merkittävä muutonaikainen levähdysalue, jolla levähtää useita tuhansia vesilintuja.

Kohde on myös kasvistollisesti tärkeä. Alueen vesi- ja niittyalueilta on todettu 122 putkilokasvia, joista tärkein on Suomessa uhanalainen hentonäkinruoho (Najas tenuissima). Laji on yksi Suomen ja koko maailman harvinaisimpia vesikasveja ja Läppträsket on sen läntisin ja todennäköisesti Suomen tärkein kasvupaikka. Suomen ulkopuolelta sitä on tavattu vain Venäjältä muutamasta paikasta. Muita harvinaisia ja rehevyyttä kuvastavia lajeja Läppträskillä ovat mm. ristilimaska (Lemna trisulca) ja varstasara (Carex pseudocyperus). Järvessä kasvaa myös useita vitalajeja. Luontotyypiltään järvi edustaa Etelä-Suomessa harvinaista luontaisesti runsasravinteista järvityyppiä.

Suojelun toteutuskeinot

Läppträsket sisältyy valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Alueen suojelutavoitteet toteutetaan luonnonsuojelulain mukaisena suojelualueena.

Julkaistu 25.7.2013 klo 11.37, päivitetty 25.7.2013 klo 11.36

Julkaisija: