Lapinniemi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI1101803
Kunta Kärsämäki
Pinta-ala (ha) 31
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus:

Lapinniemi on tuoreen kankaan varttuneen ja tiheän sekametsän alue. Puustossa on kuusta, koivua, haapaa ja mäntyä. Erityinen piirre alueella on runsas vanhojen haapojen, raitojen ja koivujen määrä sekä lehtipuiden pökkelöiden ja maapuiden runsaus.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Lapinniemi sisältyy vanhojen metsien suojeluohjelmaan.

Kohteen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Luonnonmetsät* 100

*priorisoitu luontotyyppi

Julkaistu 23.8.2013 klo 14.16, päivitetty 23.8.2013 klo 14.16