Läpiän koivikkolehdot

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0500057
Kunta Heinola
Pinta-ala (ha) 11
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Läpiä on kaksiosainen, kaskeamisen ja metsälaidunnuksen tuloksena syntynyt, maastoltaan vaihteleva koivikkolehtoalue. Koillisrinteillä on vaihtelevasti tuoretta ja kuivahkoa lehtoa sekä painanteissa kosteaa saniaisvaltaista lehtoa. Alueen vaateliasta lehtokasvilajistoa ovat mm. metsälehmus, velholehti, imikkä, lehto- ja kaiheorvokki.

Luontotyypit ja lajit 

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

 Boreaaliset lehdot  90

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • harmaapäätikka
 • pikkusieppo

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • mustapääkerttu
 • kuhankeittäjä NT
 • metsälehmus
 • lehtokuusama
 • näsiä
 • vaahtera
 • imikkä
 • velholehti
 • kaiheorvokki
 • lehto-orvokki
 • kevätlinnunherne
 • mustakonnanmarja
 • tesma

Suojelutilanne (%)

 Suojeltu  100

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Läpiän koivikkolehdot kuuluvat valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja ne ovat samalla Corine-kohde.

Suojeltu luonnonsuojelulailla. Alueet ovat valtion omistuksessa.

Julkaistu 14.8.2013 klo 10.44, päivitetty 17.3.2014 klo 14.27

Julkaisija: