Lampuodinsuo

Alueen koodi: FI0900146
Pinta-ala: 82 ha
Kunta: Multia
Aluetyyppi: SCI

Lampuodinsuo on harvinaisen korkealla, 234 m merenpinnasta sijaitseva keidassuo. Kasvillisuus koostuu erilaisista räme- ja nevatyyppeistä. Isovarpuräme on vallitseva rämetyyppi, mutta alueella tavataan myös sararämeitä, tupasvillarämettä, rahkarämettä ja korpirämettä. Nevatyyppejä ovat lyhytkorsineva, rimpi- ja rahkaneva. Myös korpia on vähäisessä määrin. Suolla kasvaa mm. tervaleppää. Rämepuusto on luonnontilaista ja osin keloutunutta. Linnustoltaan Lampuodinsuo on erittäin arvokas.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Suojeluohjelmat ja -selvitykset:
- Soidensuojelun perusohjelma, seutukaavan 1. vk SU, 5. vk SL 615

Suojelun toteutuskeinot:
- Luonnonsuojelulaki

Luontodirektiivin luontotyypit (% pinta-alasta):

Humuspitoiset lammet ja järvet 6
*Keidassuot 94

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit: ei ole

Lintudirektiivin liitteen I linnut:
kalatiira
kapustarinta
kurki
laulujoutsen
liro

Muuta lajistoa:
pohjansirkku
riekko
selkälokki

Julkaistu 4.7.2013 klo 15.38, päivitetty 4.7.2013 klo 15.38