Lampisuo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0100070

Kunta

Pornainen

Pinta-ala

120 ha

Aluetyyppi

SCI

Lataa tiivistelmä virallisen Natura-tietolomakkeen tiedoista (20.8.1998)

FI0100070.pdf

Alueen kuvaus

Lampisuo on Pornaisten kunnassa sijaitseva keskiosiltaan vielä melko luonnontilainen laaja keidassuo. Suon länsiosassa on avointa nevaa (lyhytkorsinevaa, rahkaista nevaa, hieman saranevaa) kuljuineen ja melko isoja allikoitakin. Suon itäosat ovat männikön tiheyden ja puiden koon puolesta vaihtelevaa isovarpurämettä ja rahkarämettä.

Natura-rajaukseen kuulumattomat suoalueen pohjoispuoli ja kaakkoiskulma on ojitettu melko laajalta alueelta. Näistä ojituksista huolimatta Lampisuosta on edelleen jäljellä laaja luonnontilainen keidassuokokonaisuus.

Suojelun toteutuskeinot

Alue kuuluu kokonaisuutena valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja se suojellaan luonnonsuojelulain mukaisena suojelualueena.

Julkaistu 31.7.2013 klo 12.29, päivitetty 31.7.2013 klo 12.29

Julkaisija: