Hyppää sisältöön

Lakeisnevankangas

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0355001
Pinta-ala: 23 ha
Kunta: Virrat
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Lakeisnevankangas kartalla

Alueen kuvaus

Virtain kaupungin alueella sijaitsevan Lakeisnevankankaan vanhojen metsien suojelualueen keskiosassa on noin 7 hehtaarin suuruinen edustava aarnialue, jota ympäröi leveänä vyöhykkeenä vielä 1990-luvulle saakka talouskäytössä ollut metsä. Alueen ympärille on perustettu Metsähallituksen päätöksellä suojelumetsä.

Lakeisnevankankaan keskiosan vanha luonnonmetsä on harvinaislaatuinen runsaan maapuumäärän vuoksi.

Liito-oravaa on tavattu alueelta vuonna 1966, mutta lienee nyt hävinnyt.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Vanhojen metsien suojelualue.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 9
91D0 Puustoiset suot 2,2

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 31.10.2019 klo 15.08, päivitetty 31.10.2019 klo 15.11

Julkaisija: