Hyppää sisältöön

Lågpelt

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi FI0800086
Kunta Vöyri
Pinta-ala 21 ha
Aluetyyppi SAC
Alue kartalla Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu

Alueen kuvaus

Peltoihin rajoittuva kallionalus- ja rinnelehto, joka seurailee kallioalueen mutkittelevaa länsirinnettä. Alue on muinaisrantaa, jossa tavataan runsaasti muinaishautoja. Kasvillisuus on pääosin suhteellisen avointa tuoretta lehtoa, eteläosan painanteessa kosteaa kotkansiipi- ja hiirenporrasvaltaista saniaislehtoa. Puuston muodostavat kuusi, haapa, koivu, harmaaleppä ja tuomi. Vaateliaita lajeja ovat näsiä, lehtokuusama, taikinamarja, mustaherukka, koiranvehnä, mustakonnanmarja, kurjenkello, lehtomatara, haisukurjenpolvi ja syyläjuuri. Alueen länsiosassa on myös MT-sekametsää, jossa on myös mäntyä runsaasti joukossa. Myös osa luonnontilaisesta kalliomänniköstä sisältyy alueeseen. Alueella esiintyy liito-oravia.

Kallionaluslehdon ja metsäluonnon suojelukohde. Liito-oravan asuinpaikka.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Eteläosa lehtojensuojeluohjelmassa sekä seutukaavassa SL-1 -alueena.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Rauhoitetaan luonnonsuojelulain nojalla luonnonsuojelualueena.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Nimi

Pinta-ala, ha

Boreaaliset luonnonmetsät 5,4
Boreaaliset lehdot 7,6

Suojelun perusteina olevat lajit

Laji

Tieteellinen nimi

liito-orava Pteromys volans
Julkaistu 17.10.2019 klo 10.05, päivitetty 17.10.2019 klo 10.05

Aihealue: