Laajakoskenjärvi

Koodi

FI0408003

Kunta

Kotka

Pinta-ala

72 ha

Aluetyyppi

SPA
(SCI:n sisällä)

Alueen kuvaus:

Laajakoskenjärvi on kapean kannaksen Kymijoesta erottama sivulahti joen itäisen päähaaran alajuoksulla.

Koko järveä ympäröi soistunut pensaikkokaistale, jossa on runsaasti pystyynkuolleita koivupökkelöitä. Pensaikkovyöhykkettä reunustavat ympärillä olevat viljelyalueet. Vesikasvillisuusvyöhykkeet ovat laajat ja rehevät - laaja-alaisempia avovesialueita esiintyy ainoastaan keväisin.

Laajakoskenjärvi on paitsi monipuolinen linnuston pesimispaikka (mm. runsaasti ruovikkolajistoa ja rantakanoja), myös huomattava muutonaikainen lepäilyalue. Järvi on lisäksi tärkeä luontoharrastuskohde.

Suojelutilanne:

Ei suojeltu   100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot:

Laajakoskenjärvi kuuluu valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman Etelä-Suomen rannikkoalueen valtakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin (B II 2.20.).

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa vesilailla. 

Julkaistu 2.9.2013 klo 11.04, päivitetty 10.6.2015 klo 12.46