Kuusistonkärki

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0349008
Pinta-ala: 13 ha
Kunta: Valkeakoski
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kuusistonkärki kartalla

Alueen kuvaus

Kuusistonkärki on arvokkaalla maisema-alueella sijaitseva kaskilaidun. Puusto on kaskeamisen jälkeen kehittynyttä rauduskoivua, jonka joukossa on runsaasti visakoivuja. Alueen eteläosassa on tervaleppä- ja kuusivaltainen entinen metsälaidun. Kuusistonkärki on Pirkanmaan ainoa säilynyt laidunnettu kaskikoivikko.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

  • alueella vallitseva luontotyypin tila säilytetään alueen käyttöä ohjaamalla,
  • alueella vallitseva luontotyypin tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Suojelun toteuttamiskeinona on sopimus.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9070 Fennoskandian hakamaat ja kaskilaitumet 11,1

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 6.11.2019 klo 11.59, päivitetty 6.11.2019 klo 11.59

Julkaisija: