Kusisuo

Koodi FI1106401
Kunta Oulu (Yli-Ii)
Ii
Pinta-ala (ha) 419
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Kusisuo on aapasuon ja keidassuon sekakompleksi, jolla on kaksi kermikeidasta. Kermikeitaalla vuorottelevat vetiset rimmet ja pitkänomaiset, kapeat, suomättäät. Suoalueella olevat Kusilammit ovat kermikeitaan keskustan vetisiä allikoita. Alueen erikoisuutena ovat hyvin kehittyneet, jäkäläpeitteiset kermit, jotka ovat harvinaisia Pohjois-Pohjanmaan korkeudella. Suoalue on keidassoille tyypillistä karua nevaa. Aapasuoalueilla on avoimia, sarojen ja rahkasammalten vallitsemia, nevoja.

Suojelutilanne (%)

Ei suojeltu.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue sisältyy valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan.

Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä suojelualueena.  

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Keidassuot* 26
Aapasuot* 68
*priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kapustarinta Pluvialis apricaria
Kurki Grus grus
Liro Tringa glareola
Palokärki Dryocopus martius
Suokukko Philomachus pugnax
Suopöllö Asio flammeus


Lisäksi uhanalainen laji, jonka tiedot ovat salassapidettäviä.

Julkaistu 24.7.2013 klo 8.25, päivitetty 23.8.2013 klo 9.46