Kurkisuo

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0328005
Pälkäne, Padasjoki
162 ha
SCI

Kurkisuo

Alueen kuvaus

Kurkisuo on valtakunnallisesti arvokas suoalue, jolta tavataan harvinaisia suotyyppejä: tervaleppäluhtaa ja ruohokorpia. Osa siitä on keidassuota ja osa aapasuota. Suo on lähes luonnontilainen, ja siellä kasvaa alueellisesti uhanalaisia kasveja.

Suojelutilanne (%)

Ei suojeltu 100

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kurkisuo kuuluu soidensuojeluohjelman perusohjelmaan. Alueesta on ostettu osa valtiolle. Seutukaavoissa merkinnät SL1 (Pälkäneen puoli) ja SLs (Padasjoen puoli). Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki. Alueen vesitalouteen heikentävästi vaikuttavat toimet (esim. ojitukset) on kielletty.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet
Keidassuot
Vaihettumissuot ja rantasuot
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. vanhat havupuusekametsät
Puustoiset suot  
5
16
53
1
21

Lintudirektiivin liitteen I linnut

 • ampuhaukka Falco columbaris
 • kaakkuri Gavia stellata
 • kangaskiuru Lullula arborea
 • kapustarinta Pluvialis apricaria
 • kurki Grus grus
 • liro Tringa glareola
 • palokärki Dryocopus martius
 • pikkusieppo Ficedula parva
 • suopöllö Asio flammeus
 • uhanalainen laji

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut

 • nuolihaukka Falco subbuteo

Muuta lajistoa

 • idäntäplämittari Lomaspilis opis
 • luumittari Aspitates gilvaria
 • rahkahopeatäplä Clossiana frigga
 • ukkopussikas Pachytelia villosella M
 • kaitakämmekkä Dactylorhiza traunsteineri ST
 • punakämmekkä Dactylorhiza incarnata
 • rimpivihvilä Juncus stygius

Julkaistu 8.8.2013 klo 9.48, päivitetty 16.8.2013 klo 10.40