Kummunlammit - Uikulanjärvi

Koodi FI1100404
Kunta Oulu (Haukipudas, Kiiminki)
Pinta-ala (ha) 297
Aluetyyppi SCI/SPA

Alueen kuvaus

Alue koostuu kolmesta erillisestä, lähes luonnontilaisesta suoalueesta. Suoalueilla on useita suolampia, joilla on merkitystä vesilinnustolle. Suoalueita halkovat hiekkaiset harjut. Alue on esimerkki vähäravinteisesta aapasuosta, jonka avosuoalueet ovat karuja nevoja ja puustoiset suoalueet lähinnä saravaltaisia rämeitä. Heinisuo on verraten yhtenäinen ja luonnontilainen suoalue, jonka länsiosat ovat rimpipintaisia.

Alueen yhteys suojeluohjelmiin ja suojelun toteuttaminen

Alue sisältyy valtakunnalliseen soidensuojelun perusohjelmaan.

Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena.  

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet 10
Aapasuot* 89
Puustoiset suot 10
*pririsoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Kalatiira Sterna hirundo
Kuikka Gavia arctica
Lapintiira Sterna paradisaea
Laulujoutsen Cygnus cygnus
Liro Tringa glareola
Mustakurkku-uikku Podiceps auritus
Suokukko Philomachus pugnax
Julkaistu 23.7.2013 klo 13.46, päivitetty 23.8.2013 klo 9.48