Kullaan lähteet

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Koodi

FI0404011

Kunta

Iitti, Heinola

Pinta-ala

6 ha

Aluetyyppi

SAC

Alue kartalla

Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (kirjoita hakuun paikan nimi)

Alueen kuvaus

Melko luonnontilainen lähteikkö, jonka alueella on muutama harvinaisen iso lähdelampi. Suoalue on valtosin rämemännikköä (tupasvillarämettä). Lähdelampien reunoilla on nevaa. Rehevimmät metsäisen suot ovat ruoho- ja heinäkorpea. Suurin lähdelampi on n. 0.5 ha ja pienimmät yhteensä n. 0.2 ha. Lähteestä lähtevä puro on n. 1 m levyinen. Alueella kasvaa kaksi uhanalaista putkilokasvilajia, röyhysara(Carex appropinquata) ja punakämmekkä (Dactylorhiza incarnata ssp incarnata). Valtalajeja ovat tupasvilla (Eriophorum vaginatum), kanerva (Calluna vulgaris) ja pullosara (Carex rostrata).

Harvinaisen suuri lähteikkö, jonka suurimmat lähteet ovat selviä lampia. Kaakkois-Suomen suurimmat
luonnontilaiset avolähteet sijaitsevat tällä alueella. Alueen lounaispäähän on tehty tie osittain suolle harjun reunaan. Tien päässä sijaitsee vedenottamo, josta Vierumäen urheiluopisto ottaa vetensä. Ainakaan vielä vedenottamon vaikutusta ei näy lähteen ympärövästä kasvillisuudesta, mutta lähteessä veden pinta on laskenut.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintään alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa. Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta:

  • alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Linkki tietolomakkeen taulukoihin 3.1 jossa luontotyypit ja 3.2 jossa suojeluperusteena olevat laijt.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa perustamalla luonnonsuojelulain keinoin luonnonsuojelualue.

Julkaistu 30.8.2013 klo 15.55, päivitetty 8.1.2021 klo 10.33

Julkaisija: