Kukkolanjärvi

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi
FI0338004
Pälkäne
47 ha
SPA

Kukkolanjärvi

Alueen kuvaus

Kukkolanjärvi (Vähäjärvi) on tärkeä lintujen sulkasadonaikainen kerääntymisalue ja valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Linnusto on järven pieneen kokoon nähden runsas. Järven länsipää on kasvamassa umpeen saraniityksi, ja itäosassa on avovettä ja ruokovyöhykettä. Pohjoisrannalla on lintutorni.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde. Pirkanmaan seutukaavassa SL1-merkintä. Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueella on kielletty sellainen toiminta, joka voi vaikuttaa linnustoarvoihin heikentävästi. Alueella voi kalastaa ja metsästää, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot    40

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

 • kalatiira Sterna hirundo
 • kurki Grus grus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • liro Tringa glareola
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • ruisrääkkä Crex crex
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • suopöllö Asio flammeus

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut 

 • heinätavi Anas querquedula
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • punajalkaviklo Tringa totanus

Julkaistu 8.8.2013 klo 9.36, päivitetty 16.8.2013 klo 10.49

Julkaisija: