Hyppää sisältöön

Kukkolanjärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0338004
Pinta-ala: 47 ha
Kunta: Pälkäne
Aluetyyppi: SPA

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kukkolanjärvi kartalla

Alueen kuvaus

Kukkolanjärvi (Vähäjärvi) on tärkeä lintujen sulkasadonaikainen kerääntymisalue ja valtakunnallisesti arvokas lintuvesi. Linnusto on järven pieneen kokoon nähden runsas. Järven länsipää on kasvamassa umpeen, itäosassa on avovettä ja ruokovyöhykettä. Pohjoisrannalla on lintutorni.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.2 mainitut lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita:

 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys,
 • alueella vallitseva lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään hoitotoimenpiteillä.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohde.

Suojelun toteutuskeinoina ovat vesilaki ja luonnonsuojelulaki. Alueella on kielletty sellainen toiminta, joka voi vaikuttaa linnustoarvoihin heikentävästi. Alueella voi kalastaa ja metsästää, mikäli niitä ei muun syyn perusteella kielletä.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Alueen suojelun perusteena ei ole luontotyyppejä.

Suojelun perusteina olevat lajit

 • rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus
 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • heinätavi Anas querquedula
 • harmaasorsa Anas strepera
 • punasotka Aythya ferina
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • lapasotka Aythya marila
 • kaulushaikara Botaurus stellaris
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • kuikka Gavia arctica
 • kurki Grus grus
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • selkälokki Larus fuscus fuscus
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • uivelo Mergus albellus
 • keltavästäräkki Motacilla flava
 • sääksi Pandion haliaetus
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • kalatiira Sterna hirundo
 • liro Tringa glareola

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 15.22, päivitetty 21.11.2019 klo 10.59

Julkaisija: