Hyppää sisältöön

Kuivajärven metsä

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0341012
Pinta-ala: 23 ha
Kunta: Ruovesi
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kuivajärven metsä kartalla

Alueen kuvaus

Alue sijaitsee Kuivajärven itäpuolella, topografialtaan vaihtelevassa maastossa. Pääosa metsistä on kuusivaltaista boreaalista luonnonmetsää. Kallioilla esiintyy mäntyvaltaista boreaalista luonnonmetsää ja alavilla paikoilla korpea. Länsirinteellä tavataan myös pienialainen HeOT-lehtolaikku. Alueella sijaitsee tervalepän kasvatuskoeala.

Alue on pieni mutta yhtenäinen vanhan metsän alue, joka on myös opetuskäytössä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue on vanhojen metsien suojeluohjelman kohde ja kokonaan valtion omistuksessa.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 20,2
9050 Boreaaliset lehdot 0,54
91D0 Puustoiset suot 2,2

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 11.16, päivitetty 11.11.2019 klo 11.16

Julkaisija: