Hyppää sisältöön

Kotajärvi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Kuva: Maritta Liedenpohja-Ruuhijärvi

Alueen koodi

FI0306009    

Pinta-ala

11 ha

Kunta

Hollola

Aluetyyppi

SCI

Alueen kuvaus

Kotajärvi on harjujen ympäröimä lähteinen ja kirkasvetinen pikkujärvi, joka jakautuu kahteen suokannaksen erottamaan osaan. Järven länsirantaa reunustaa noin 20 m korkea, kohtalaisen jyrkästi kohoava harjurinne. Kohteen arvo perustuu harvinaisiin ja edustaviin kasvillisuustyyppeihin, kasvistoon ja hyvään luonnontilaan. Järven luoteisrannalla on yksi kesämökki, muut ranta-alueet ovat rakentamattomia.

Järvellä ei ole tulo- eikä lasku-uomaa, vaan vesi vaihtuu pohjavesivirtauksen mukana tihkumalla altaan hiekkpitoisen pohjan läpi. Ravinteisuudeltaan lampi on runsaan lähdevaikutuksen takia tavallista rehevämpi. Vesikasvillisuutta on järven matalissa kohdissa aika paljon, mutta runsaina esiintyvien kasvien määrä on vähäinen. Vesisammalet muodostavat paikoin nevareunuksen edustalle yhtenäisiä lauttakasvustoja.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Vaihettumissuot ja rantasuot 30

Puustoiset suot 10

Lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • lapinsirppisammal

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

Muuta lajistoa:

  • suvantonäkinsammal NT

Suojelutilanne

Suojeltu 100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Harjujensuojeluohjelman aluetta (HSO 040039, Lahden Mutka, I Salpausselkä).

Julkaistu 14.8.2013 klo 13.57, päivitetty 17.3.2014 klo 15.30

Julkaisija: