Korvinsuo-Parilamminsuo

FI0700022 (SCI)

Kunta: Ilomantsi
Pinta-ala: 661,5 ha
Toteutustilanne: toteutettu lähes kokonaan
Toteutustavat: luonnonsuojelulaki

Korvinsuon-Parilamminsuon alue kuuluu Pohjois-Karjalan edustavimpiin keidassoihin. Suon itä- ja pohjoisosissa on suoritettu paikoin rämereunusten ojituksia, mutta keidasosuus on täysin luonnontilainen.

Luontodirektiivin luontotyypit:

- Humuspitoiset lammet ja järvet
- Puustoiset suot
- Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja   Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta
- Keidassuot
- Vaihettumissuot ja rantasuot

Luontodirektiivin liitteen II lajit:  –

Lintudirektiivin liitteen I lajit:

kapustarinta Pluvialis apricaria
liro Tringa glareola

Julkaistu 6.8.2013 klo 10.08, päivitetty 7.8.2013 klo 11.33

Aihealue: