Hyppää sisältöön

Korpijärven suo

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0355011
Pinta-ala: 9 ha
Kunta: Virrat
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Korpijärven suo kartalla

Alueen kuvaus

Korpijärven suo käsittää pienen Korpijärven sekä järveen ja sen laskupuroon liittyvät suot ja lähteiset rinnealueet. Järven länsipuolella on rämettä ja nevaa, koillispuolella lettokasvillisuutta, lettokorpea ja lettorämettä.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukossa 3.1 mainitut luontotyypit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alue kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan.

Alueen suojelu tullaan toteuttamaan luonnonsuojelulain nojalla.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
3160 Humuspitoiset järvet ja lammet 1,17
7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 0,45
7160 Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0,1
7230 Letot 1,8
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 1,35
91D0 Puustoiset suot 3,6

Suojelun perusteina olevat lajit

Alueella ei esiinny suojelun perusteena olevia lajeja.

 

Julkaistu 31.10.2019 klo 11.23, päivitetty 31.10.2019 klo 11.22

Julkaisija: