Kokkovuori

Koodi FI0416010
Kunta Pyhtää
Pinta-ala 121 ha
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Kokkovuori on laaja avokalliopintojen ja niiden välisten metsäkaistaleiden kirjoma merenrantakallioalue Pyhtään Äyspäänselän rannalla. Silokalliopintoihin liittyy kauniita pyöristyneitä muinaisrantakivikoita. Kallioperä on hieman seoksista pyterliittiä, joka sisältää rapakivigraniitille harvinaista breksirakennetta (kookkaita gneissimurskaleita).

Kallion laen ja rinteiden ikärakenteeltaan vaihtelevat havumetsät ovat säästyneet hakkuilta. Kuollutta puustoa (keloja) on jonkin verran. Avokalliopinnoilla on tyypillisiä kallioniittyjä, joilla esiintyy myös keskiravinteisuutta ilmentävää lajistoa. Kokonaisuutena kallioalue kuuluu kuitenkin karuihin kallioihin. Paikoin esiintyy näyttäviä jäkälä-sammalpintoja.

Alue on merkittavä merenrannan rapakivikalliokohde. Eteläosan silokallionlaelta avautuu upea näkymä Suomenlahdelle.

Kokkovuoren eteläosassa on historiallisesti merkittävä pronssikautinen hautapaikka. Alue on osa paikkakunnan asukkaiden suosimaa ulkoilu- ja retkeilyaluetta.

Suojelutilanne

Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue   100 %

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokas kallioalue.
Kohteen suojelu on tarkoitus toteuttaa maa-aineslailla.

Julkaistu 3.9.2013 klo 12.14, päivitetty 3.9.2013 klo 12.14