Koivumäki - Luutasuo

Koodi FI0323001
Kunta Kärkölä, Mäntsälä
Pinta-ala (ha) 287
Aluetyyppi SCI

Alueen kuvaus

Valtakunnallisesti arvokas Koivumäen-Luutasuon kokonaisuus on kaksiosainen. Koivumäki on on Hämeen edustavimpia vanhoja metsiä. Kuusivaltaisen aarniometsän keskellä on lähde ja sitä ympäröivä tervaleppäkorpi. Kokonaisuuteen kuuluva, viereinen Sirkkosuo on harjujen ympäröimä, Sirkkojärven ympärille muodostunut, valtaosin mäntyä kasvava keidasräme. Sirkkosuolla on tavattu uhanalaista perhoslajistoa.

Luutasuo on tyypillinen, hyvin kehittynyt konsentrinen kermikeidas, joka on myös suhteellisen luonnontilainen. Suon lounaisnurkka on Mäntsälän puolella.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset järvet ja lammet 2
*Keidassuot 87
Fennoskandian lähteet ja lähdesuot 0
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät 9
*Fennoskandian metsäluhdat 0

 *priorisoitu luontotyyppi

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • kirjoverkkoperhonen 

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

  • kurki
  • liro
  • metso
  • palokärki
  • pikkusieppo
  • pohjantikka
  • pyy
  • suokukko
  • varpuspöllö

Suojelutilanne

Suojeltu 100 %.

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Luutasuo kuuluu soidensuojeluohjelmaan ja Koivumäki vanhojen metsien suojelusohjelmaan. Alueilla on Päijät-Hämeen maakuntakaavassa SL-merkinnät.

Suojeltu maa-alueilla luonnonsuojelulailla ja vesialueilla vesilailla.

Julkaistu 15.8.2013 klo 11.22, päivitetty 18.3.2014 klo 14.47