Koijärvi

                                                       

Kuva: Erkki Kellomäki
Koodi        FI0302001
Kunta     Forssa
Pinta-ala (ha) 242
Aluetyyppi SCI ja SPA

Alueen kuvaus

Koijärvi on kansainvälisesti arvokas lintuvesi ja kosteikko, joka on syntynyt 1910-luvulla toteutetun lähes metrin suuruisen pinnanlaskun seurauksena. Järven vesi on ruskeaa ja humuspitoista, lievästi hapanta, ravinteikasta ja vähähappista. Koijärven pääasiassa korte-, sara- ja ruoholuhtia niitettiin karjalle 1950-luvun puoliväliin saakka. Alueella tavataan vaateliaita kosteikkolintulajeja, joista eräiden tiheydet ovat huippuluokkaa. Poikkeuksellisen laaja luhta-alue on kasvillisuudeltaanmelko edustava.

koijarvi.jpg

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

Humuspitoiset lammet ja järvet 6
 Vaihettumis- ja rantasuot 60
*Luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusivaltaiset vanhat metsät 2
*Puustoiset suot 17

  *priorisoitu luontotyyppi

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

 • kalatiira
 • kurki
 • laulujoutsen
 • liro
 • luhtahuitti
 • mehiläishaukka
 • mustakurkku-uikku
 • pikkulepinkäinen
 • pikkusieppo
 • pyy
 • ruisrääkkä
 • ruskosuohaukka 

Muita huomionarvoisia lajeja:

 • nuolihaukka
 • heinätavi VU
 • härkälintu
 • taivaanvuohi
 • pikkulokki
 • naurulokki NT
 • kalalokki
 • rytikerttunen
 • ruokokerttunen
 • haapana
 • tukkasotka VU
 • telkkä
 • metsäviklo

Suojelutilanne (%)

 Suojeltu  100

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Pääosa alueesta kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Hämeen maakuntakaavassa Koijärvi on SL-merkinnällä.

Suojeltu luonnonsuojelulailla. Pääosa kohteesta on hankittu valtiolle.

Julkaistu 12.8.2013 klo 11.07, päivitetty 10.3.2014 klo 16.43

Julkaisija: