Kivijärvi

Koodi FI0306008
Kunta Hollola
Pinta-ala (ha) 32
Aluetyyppi SPA

Alueen kuvaus

Kivijärven alue sisältää useita pieniä, lehtipuuvaltaisia alueita, joissa on mukana myös ranta-alueita. Alueella elää uhanalainen laji.

Luontotyypit ja lajit

Luontodirektiivin liitteen II lajit:

  • liito-orava

Lintudirektiivin liitteen I linnut:

  • harmaapäätikka
  • palokärki
  • uhanalainen laji

Suojelutilanne (%)

 Suojeltu  100

Yhteys suojeluohjelmiin ja toteutuskeinot

Kivijärven alue suojeltu luonnonsuojelulailla.

Julkaistu 14.8.2013 klo 13.30, päivitetty 17.3.2014 klo 15.39

Julkaisija: