Hyppää sisältöön

Kirveslammi

Natura 2000 -kohteiden tietoja päivitetään

Natura 2000 -kohteiden tiedot ovat osin muuttuneet. Kaikkien kohteiden tietoja ei ole vielä päivitetty tähän verkkopalveluun. Ajantasaiset tiedot ovat karttapalvelussa:

Alueen koodi: FI0351004
Pinta-ala: 48 ha
Kunta: Akaa, Vesilahti
Aluetyyppi: SAC

Kohteen zoomattava kartta ja viralliset tietolomakkeet sekä niiden tiivistelmät löytyvät täältä: Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelu (ohje: kirjoita hakuun kohteen nimi)

Kirveslammi kartalla

Alueen kuvaus

Kirveslammi on pinnanmuodoltaan vaihteleva alue, jossa vuorottelevat kuivat kangasmetsät, lehtomaiset kangasmetsät ja ohutturpeiset soistumat. Puusto on varttunutta ja kuusivaltaista, sekapuuna on mäntyä, koivua ja haapaa. Myös metsälehmusta kasvaa alueella. Kirveslammin alueen ydinosa on hienoa vanhaa metsää. Koko alueella on runsaasti lahopuustoa ja suuria haapoja.

Suojelutavoite

Kaikki tietolomakkeen (ks. karttapalvelu) taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojelutavoitteena on vähintäänkin alueen merkityksen säilyttäminen osana verkostoa.

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavaa tavoitetta: alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla luonnon omien prosessien mukainen kehitys.

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Valtakunnallisen vanhojen metsien suojeluohjelman kohde yksityismailla. Pääosin valtion omistuksessa, osa suojeltu yksityisenä suojelualueena.

Suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

Suojelun perusteina olevat luontotyypit

Koodi Nimi Pinta-ala, ha
9010 Boreaaliset luonnonmetsät 29
91D0 Puustoiset suot 7

Suojelun perusteina olevat lajit

  • liito-orava Pteromys volans

 

Julkaistu 31.10.2019 klo 15.35, päivitetty 31.10.2019 klo 15.35

Julkaisija: